Boazovazzi logo.png

Reinflokken våres

 

Hinnøya, Norges største med sine 2200 kvadratkilometer.

Her møter milde vinder Golfstrømmen i vest, Láfut...

Med eldgamle fangstgroper for rein, steingjerder, gammeplasser, sagn og fortellinger, samiske stedsnavn på alle fjell og fjorder, reinprat, fargerike rein, kjøttfyldige rein, smaksrikt reinkjøtt..

Reinen ble melket, melka ble ystet, reinosten ble røkt og solgt. For en historie, vil gjerne ha den igjen..

Verddevuohta.. vennskap..

 

Reinen vår beiter på Hinnøya året rundt. Vi flytter dyrene mellom fjord og fjell, vår som høst. 

Sommerbeitene oppe i de høye fjellene hvor det alltid blåser deilig sommervind, og vinterbeitene i lavereliggende områder ved sjøen hvor det er tryggere og mindre snø.

Om sommeren har vi kalvemerking, om høsten slakter vi de største og fyldigste reinoksene, før jul flytter vi flokken til vinterlandet, om vinteren beiter dyrene våre spredt for å ha nok beite til alle, om våren flyttes reinsimlene til fjells for å kalve. Våre simler får leve med kalvene sine hele vinteren igjennom og vi slakter ikke kalv. Vi tror nemlig det er best for simlene at de slipper å sørge over tap på grunn av oss.

 

Reinflokken trenger fred og trygghet, vi bruker minst mulig motorkjøretøy til reinarbeidet, det er fjellsko og gjeterstaver som slites mest!

For å ære og vise dyrene respekt utnytter vi hele dyret til mat og håndverk etter slakt.

Reinsdyret, vakreste dyret i nord!

MIN EALLU

Iidná, stuora suolu, oarje láfu biekkaid duostu.

Godderokkit don doložis, geađgeruođut, goahtesajit, fearánat, boazoságat, muitalusat, sami báikenamat, girjjat hearvás eallu, deahkkás bohccot, njálgga biergu, áldduid bohče, vuvde vuosttáid, verddevuohta..

Min eallu lea Iinnásullos birra jagi. Mii johttálit vuonaid gaskká ja váriid badjel giđđat ja čakčat. Geasseorohat allá váriin gos bosoda ja dalveorohat vuolebuš, jalges eatnamiin gos lea unnan muohta.

Geasset mii mearkut misiid, čakčat mii njuovvat sarváid ovdal ragaha, skábman mii johttit mearragáddai, dálvet eallu guohtu hui bieđgguid, giđđat mii johttit váriide.

Min álddut eai dárbbaš misiid moráštit čakčat, go mii eat njuova misiid vuovdinváste.

Ealus galga ráfi, mii unnimus lagi mielde geavahat mohtorfievrruid boazobargguide. Go vuos njuovvat bohcco, de mii ávkinatnit áinnas buot osiid bohccos .

Boazu, čábbámus davvi ealli!

standard_Sami_flag.svg.png