Boazovázzi_ornament_orange.png

hvem er vi?

Reinsdyrene er vårt liv, våre ledestjerner på livets vei. Helt fra livets spede begynnelse lærte vi å se, høre, lukte, smake og kjenne reinsdyrene våre. Vi lærte å følge reinsdyr, bli fascinert og bli reingjetere.

En reingjeter kjenner dyrene sine godt og ved navn. En reingjeter kjenner reinbeiteområdene, dyrene i naturen, plantene som vokser hvor, vet hvordan været arter seg og vet å klare seg i all slags vær. En reingjeter kjenner sesong, årstid og syklus. En reingjeter har stor respekt for naturen og lever i pakt med den. 

Vi er 2 reingjetere, Boazovázzi. Máret og Peder. Vi er samer og samisk er vårt språk. Vi er foreldre til 3 barn og lever av reindrift og alt det den innehar.

Både språk, duodji, aktiviteter, opplæring, tradisjonell kunnskap, identitet, hjertevarme, bærekraft og etikk er viktige verdier vi har fått inn fra barnsben av. I dag driver vi Boazovázzi på denne grunnmuren.  

1/1

Geat mii leat?

standard_Sami_flag.svg.png

Bohccot leat min eallin, min boazosámi eallingeainnu láidesteaddjit. Unnin juo oahpaimet oaidnit, gullat, haksit, máistit ja dovdat bohcco. Unnivuođa rajes álgan bohcco čuvvodit, ja gessot, ja šaddan boazovázzin.

Boazovázzi dovdá bohccuidis nammejahkii, dovdá duovdagiid, dovdá meahci elliid, makkar šattut šaddet gostege ja guohtumiid, diehtá ilmmiid ja moht birget guđege dálkin, boazovázzi diehtá jagi áigodagaid, luonddu mannolagaid ja  luondduipmárdusa.

 

Moai letne 2 boazovázzi, Máret ja Peder, boazosápmelaččat ja sámegiella lea min váimmugiella.

Munnos leat 3 máná. Mii ealli boazoealáhusain ja buot maid dat sisttisdoallá.

Giella, duodji ,barggut, oahpaheapmi, árbevirolaš máhttu, identitehta , illu ja liekkusvuohta váimmus.

Ceavzilvuohta ja etihkka  leat mávssolaš árvvut mat leat hábmen min buolvvas bulvii, ja leat vuođđoárvvut nai munno fitnodagas Boazovázzi AS.

Danne lei lunddolaš nai vuođđudit iežame fitnodaga dainna namain.

Vuođđu min boazodoalus lea árbevierru, etihkka ja luondu. Midjiide lea dehálaš ahte bohccuin lea buoredilli, ja ahte min barggut eai nuoskkit ja billis luonddu dárbbašmeahttumit. omd. mii geahččalit unnán atnit mohtorfievrruid boazobargguide, vaikko muhtomin gal dárbbaša.